Szkoła pełna Talentów – bierzemy udział!

Nasza szkoła bierze udział w SZKOŁA PEŁNA TALENTÓW!
Skrzynka na talenciaki znajduje się strefie rodzica, przy wejściu głównym.