Tydzień kariery w SP 7

Obraz może zawierać: 5 osób, w budynku Brak dostępnego opisu zdjęcia. W środę klasa VIII udała się do REFERATU REWITALIZACJI MIASTA ZAWIERCIE, by zdobyć wiedzę na temat procesu rewitalizacji. Pani Sylwia Kwiecień przybliżyła nam temat…. I już wiem, że….
Rewitalizacja (dosłownie: ożywienie, przywrócenie do życia) jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta.
Rewitalizacja to nie tylko remonty. Jej celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało.
Rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne – najważniejsze jest przezwyciężenie kryzysu społecznego.
Rewitalizacja jest długim procesem. Jej powodzenie zależy od nas wszystkich – mieszkańców całego miasta, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, uczelni wyższych, urzędów.   Uczniom towarzyszyła p. Wiola Zamora 🍀