Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

W dniach 12-16 września w klasach starszych realizowane były działania edukacyjne pod hasłem „Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych”. Celem działań było uświadomienie uczniom potrzeby dbania o zdrowie własne i osób z naszego najbliższego otoczenia. W sytuacji, w jakiej ostatnio funkcjonujemy, tj. intensywnego rozwoju chorób zakaźnych, wiedza o powyższym jest niezbędna, by zapobiegać ich rozpowszechnianiu się, wdrażać w codzienne życie profilaktykę.