Uczniowie klasy III b – Przyjaciele lasu

  Dn. 26.10.2017 r. na zajęcia z edukacji przyrodniczej zaprosiliśmy Panią Dyrektor Elżbietę Niedźwiedzką. Tematem zajęć był „Las i jego mieszkańcy”. Powtarzaliśmy wiadomości dotyczące warstwowej budowy lasu, roślin i zwierząt leśnych, opracowaliśmy Kodeks Przyjaciela Lasu, w którym zapisaliśmy zasady właściwego zachowania się w lesie i zobowiązaliśmy się do ich przestrzegania.

Swoją wiedzą i postawą udowodniliśmy, że zasługujemy na odznakę „JESTEM PRZYJACIELEM LASU”. Teraz już wiemy, do czego zobowiązuje nas ta odznaka. Zawsze będziemy pamiętać, że „LAS KOCHA NAS I MY TEŻ KOCHAMY LAS”. Zajęcia poprowadziła p. Teresa Dubel