Uroczysta akademia:)

❤ Rok 1918 był dla Polski przełomowy. Wraz z odzyskaniem niepodległości rozpoczęła się praca nad odbudową ojczyzny.
🤍❤ Po 123 latach pod zaborami terytoria podzielone pomiędzy trzy imperia różnił system prawny, monetarny, sądowniczy, język urzędowy i poziom uprzemysłowienia. Integrując kraj, kolejne rządy dążyły do stworzenia nie tylko silnego, ale również nowoczesnego państwa, w którym kobiety mają prawa wyborcze, dzień pracy trwa 8 godzin i wszyscy obywatele są równi wobec prawa.
🤍❤ 11 listopada świętujemy wolność, niepodległość i zjednoczenie!