Uwaga Rodzice!

UWAGA RODZICE!
Serdecznie proszę systematycznie sprawdzać stan czystości głów swoich dzieci
ze względu na zagrożenie wszawicą