Uwaga !

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o zwrócenie uwagi swoim dzieciom na sposób powitania ( brak uścisków, brak podawania rąk ), skłanianie do częstego mycia rąk oraz zminimalizowanie czasu pobytu dzieci w świetlicy szkolnej, a w przypadku zaziębienia, choroby prosimy o pozostawienie ucznia w domu pod opieką rodziny.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w 
Zawierciu przesyła link ze strony internetowej Narodowego Funduszu 
Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach do spotu 
zawierającego informacje o podstawowych środkach ochronnych przeciwko 
koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19:

http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/75/koronawirus_prev.mp4