Ważne

🔵16 dni przeciwdziałania przemocy
✅Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy we współpracy z instytucjami wspierającymi włączając się w ogólnopolską kampanią 16 dni przeciwdziałania przemocy do 10 grudnia w godzinach 13:00-14:00 zaprasza do swojej siedziby przy ul. Niedziałkowskiego 1 Budynek A gdzie odbywać się będą dyżury.
✅Zaproszeni specjaliści bezpłatnie udzielać będą porad i informacji o specjalistycznych ośrodkach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pomagać będą w ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii.
✅Możliwe będzie również uzyskanie pomocy psychologicznej i wsparcia przez osoby w kryzysie emocjonalnym, doznające przemocy oraz będące jej świadkami.
✅Wszystkich, którzy borykają się z trudnościami w obszarze własnej rodziny lub szukają pomocy dla kogoś kogo znają zapraszamy do siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 664 012 946.