Wejścia – wyjścia do szkoły

Do czasu zakończenia budowy parkingu uczniowie wchodzą do szkoły następująco:

klasy 0 – III wejście od dziedzińca

klasy IV – VIII wejście główne

Odbiór dzieci młodszych ze szkoły tylko wejściem głównym