Wybory do Samorządu Szkolnego

W naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Oddano 160 głosów,1 nieważny. Komisja skrutacyjna podała wyniki wyborów. Komisja uchwał odczytała funkcje jaką będą pełnić członkowie Rady SU w bieżącym roku szkolnym.
Każdy z obecnych uczniów oddał swój głos. Prawo do oddania głosu mieli też nauczyciele i dyrektor szkoły.
Członkowie nowo wybranej Rady SU naszej szkoły przedstawią się społeczności szkolnej na najbliższym apelu.