Wyjątkowa wizyta

  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 aktywnie uczestniczą w życiu samorządowym Miasta Zawiercie.Jedna z opinii Naszego wychowanka została dostrzeżona przez Prezydenta Miasta-pana Witolda Grima, który zdecydował się odwiedzić Naszą Szkołę i porozmawiać z klasą,do której uczęszcza wyróżniony uczeń.Prezydent rozmawiał z uczniami klasy IV, udzielał odpowiedzi na pytania dot.pracy w samorządzie, na koniec rozdał dzieciom skromne upominki.Ponadto pogratulował wyróżnionemu uczniowi wręczając mu piękne wydanie książki o Prezydentach Miasta Zawiercie:)