Zachęcamy do udziału w konkursie promującym mediacje

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: tablety graficzne, dyplomy oraz zaproszenia na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prace można przesyłać do dnia 31 maja 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 września 2022 r.

Wszystkie informacje poniżej:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji2

http://www.facebook.com/mediacja.gov/