Zajęcia w klasie 2

Trening usprawniający umiejętności koncentracji uwagi. Uczniowie klasy 2 wykonali ćwiczenia doskonalące zdolności skupiania się. Uświadomili sobie jak ważna jest ta umiejętność w procesie przyswajania wiedzy.