Zajęcia z pedagogiem w klasie IV

AKTYWNOŚĆ
1. «przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś»
2. «o urządzeniach, systemach: zdolny do działania»
3. «zdolny do reakcji chemicznej lub przyśpieszający ją»
4. «podlegający intensywnym procesom fizycznym lub chemicznym»
Klasę czwartą dziś interesowała wyłącznie definicja nr 1. Poprzez pracę plastyczną młodzi ludzie starali się zachęcić odbiorców do podjęcia aktywności. Oto efekty. Zajęcia poprowadziła, p. Wiola Zamora