Zapraszamy na publiczną debatę

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Zachęcam Państwa, Rodziców i Uczniów do aktywnego uczestnictwa w jutrzejszym spotkaniu dialogowym- publicznej debacie nt: „Kierunków rozwoju edukacji w Gminie Zawiercie w myśleniu o Uczniu XXI wieku”.

Proszę Państwa o upowszechnienie informacji o tym wydarzeniu wśród społeczności szkolnej. Będziemy rozmawiać o kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów, a wśród  kompetencji znajdują się również kompetencje społeczne i obywatelskie, które warto przy tej okazji podkreślić.

Maria Utracka

Doradca Prezydenta Miasta ds. Edukacji

p.o Naczelnik Wydziału Edukacji