Żermun

W ZSO I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Zawierciu odbywa się dwudniowa (14-15 marca) modelowa konferencja ONZ „Żermun” 2019”.

Ideę konferencji organizatorzy zaczerpnęli z berlińskiej modelowej konferencji ONZ. Rokrocznie udział w niej bierze około 100 młodych ludzi – uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych. Każda szkoła reprezentuje inny kraj, a „delegaci” debatują w pięciu komisjach: politycznej, praw człowieka, ochrony środowiska, społeczno-ekonomicznej oraz w komisji specjalnej. Poprzez udział w w konferencji młodzież zapoznaje się z procedurami obowiązującymi podczas obrad ONZ oraz uczy się prowadzenia debat. Obrady prowadzone są w języku angielskim.
Naszymi przedstawicielami w tej imprezie byli Dominik Stós oraz Cezary Krawczyk uczniowie klasy 8 wraz z opiekunem p. Olgą Pierwochą.