Moje miasto bez elektrośmieci

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła uzyskała certyfikat ,,Moje miasto bez elektrośmieci”.

Uczniowie klasy III przystąpili do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”. Podstawowym celem tego programu jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zmobilizowanie mieszkańców do prawidłowego postępowania z elektrośmieciami.
W ramach programu szkoła otrzymała bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych do realizacji zajęć lekcyjnych w klasie trzeciej, są to min.: scenariusze zajęć dla nauczycieli, zeszyty ćwiczeń dla uczniów, plakaty edukacyjne, plany lekcji oraz broszury informacyjne dla rodziców. Koordynatorem programu jest mgr Iwona Bzowska.

elektro

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl