Dla rodzica

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2021/2022  Rodzice dzieci przedszkolnych 2021/2022

Do oddziału przedszkolnego zamówione zostały podręczniki „Planeta dzieci” + Box + Diagnoza dojrzałości szkolnej. Karty pracy + Kropki, kreski i literki. Cena zestawu to 152 zł do odbioru we wrześniu na rozpoczęciu roku szkolnego.

ROK SZKOLNY 2020/2021

PLAN LEKCJI 20-21 od 1 lutego

 

Wykaz instytucji , do których można się zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno –  pedagogicznej i wychowawczej

W związku z zapewnieniem uczniom SP7 bezpieczeństwa proszę nie wjeżdżać na plac szkolny od ulicy Oświatowej. Parking dla rodziców od ulicy Borowej.

Skargi i wnioski Dyrektor Szkoły
przyjmuje w poniedziałki 14:30 -15:00

Numer konta Rady Rodziców
PKO O/Zawiercie

25 1020 2498 0000 8102 0018 2576

Cykliczne spotkania z Rodzicami w formie wywiadówek lub konsultacji odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00.

Szanowni Rodzice!
Pełni niepokoju i troski o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły pragniemy przypomnieć i wyjaśnić, że parking dla rodziców przywożących dzieci do szkoły znajduje się przy ulicy Borowej i jest to jedyny parking dla osób prywatnych. Wjazd do szkoły od strony ulicy Oświatowej jest opatrzony znakiem zakazu wjazdu osobom nieupoważnionym,w tym wypadku wszystkim oprócz pracowników szkoły i zaopatrzenia. Zatwierdzone plany parkingu dla rodziców od strony ul. Oświatowej na pewno doczekają się realizacji w ciągu trzech lat. Niestety do tego czasu szkoła nie ma możliwości zapewnienia większej ilości miejsc parkingowych. W związku z notorycznym łamaniem zakazu wjazdu przez Państwa szkoła zmuszona będzie zwrócić się do odpowiednich służb o interwencję. Bardzo prosimy o niewjeżdżanie na teren szkoły od ul. Oświatowej.
Dziękujemy bardzo za zrozumienie.   Dyrektor i Grono Pedagogiczne SP7

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronie:   https://men.gov.pl/rekrutacja

RODO w szkole

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ochrona-danych-osobowych-w-szkole-poradnik-uodo-i-men.html

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/poradnik_rodo_ochrona-danych-osobowych-w-szkole_men-i-uodo.pdf

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców, dotyczącymi reformy oświaty,zamieszczamy informację w postaci zakładek umożliwiających przekierowanie zainteresowanych na:

stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/

stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014