Dokumenty szkoły

koncepcja pracy szkoły

plan rozwoju szkoły

Statut

szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

wewnątrzszkolne zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

szkolny zestaw programów

program profilaktyczno – wychowawczy 23 24

wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

świetlica – plan 2023-2024

procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją  w Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu

regulamin wejścia na kompleks boisk wielofunkcyjnych