Dokumenty szkoły

koncepcja pracy szkoły

plan rozwoju szkoły 21-22

Statut 22

szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

wewnątrzszkolne zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

szkolny zestaw programów

program profilaktyczno – wychowawczy 22 23

wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 22 23

świetlica – plan 2022-2023

procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją  w Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu

regulamin wejścia na kompleks boisk wielofunkcyjnych