Dla ucznia

Rok szkolny 2022/2023

kalendarz-roku-szkolnego 22 23

PLAN LEKCJI 22 na 23

 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

 

 

Rzecznik Praw Ucznia:

P. Katarzyna Świderska

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły
otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12.
Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której
znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem
Zaufania RPD:
https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/
[1].