Kadra

Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Brewka

Język polski
mgr Jolanta Brewka
mgr Joanna Waszkiewicz

Matematyka
mgr Katarzyna Hilgartner

Język angielski
lic. Katarzyna Świderska
mgr Beata Haładyń

Język niemiecki
mgr Dominika Śliwa

Przyroda
mgr Tadeusz Miszczyk

Historia
mgr Tadeusz Miszczyk

Biologia
mgr Tadeusz Miszczyk

Geografia
mgr Aneta Musiał – Foryś

Fizyka
mgr Sylwia Gordel

Chemia
mgr Agnieszka Rejewska

Informatyka  kl. IV – VIII
mgr Grzegorz Florczyk

Technika  kl. IV – VI
mgr Katarzyna Hilgartner

Zajęcia komputerowe kl. I – III
mgr Joanna Grabowska

Plastyka
mgr Sylwia Gordel

Muzyka
mgr Magdalena Mucha

Wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Mucha
mgr Andrzej Kciuk – basen

Wiedza o społeczeństwie
mgr Grzegorz Florczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Rejewska

Doradztwo zawodowe
mgr Wioletta Zamora

Religia
mgr Jolanta Kowalska

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Grabowska
mgr Iwona Bzowska

mgr Kamila Wasik
mgr Małgorzata Wróbel

 

Oddział przedszkolny
mgr Artur Makaruk

Pedagog
mgr Wioletta Zamora

Psycholog
mgr Katarzyna Podsiadło

Logopeda
mgr Katarzyna Cocek

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

lic. Magdalena Skowronek

Biblioteka
mgr Sylwia Gordel

Kierownik świetlicy
mgr Olga Pierwocha

Wychowawcy świetlicy
mgr Andrzej Kciuk
mgr Tadeusz Miszczyk

mgr Grzegorz Florczyk

Animator sportu
mgr Zbigniew Molenda