Asertywność

Na zajęciach indywidualnych pracujemy nad asertywnością. To bardzo ważna ale i trudna umiejętność.
Asertywność to umiejętność wyrażania własnych opinii, uczuć i potrzeb w sposób otwarty i bezpośredni, z zachowaniem szacunku dla siebie i innych osób.