Sekretariat

Sekretarka  p. Jolanta Wójcik

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów:

od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

tel/fax: 32 67 238 72

sp7zawiercie@zawiercie.eu

W sekretariacie szkoły znajduje się procedura składania skarg i wniosków.

Dyrektor szkoły przyjmuje strony w każdy poniedziałek od 13:30 do 14:30