Pedagog i specjaliści

Godziny pracy specjalistów w roku szkolnym 2023/2024

Pedagog – Zamora Wioletta

Poniedziałek      7:30 – 10:00

Wtorek              7:00 – 10:00 , 14:30 – 16:00

Środa                7:00 – 10:00

Czwartek            7:00 – 10:00

Piątek                7:00 – 10:00

Logopeda – Cocek Katarzyna

Wtorek        13:00 – 16:30

Czwartek    14:00 – 16:30

Psycholog – Podsiadło Katarzyna

Środa                12.00 – 15.00

Piątek                8.00 – 16.00

 

Pedagog szkolny uzupełnia działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły. Jego działania są zawsze zindywidualizowane i dostosowane do specyfiki środowiska, z jakiego wywodzi się dany uczeń i problemów, które go dotykają. Jest pośrednikiem pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami i z tego względu jest komunikatywny i empatyczny, posiada umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób.
  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Do głównych obowiązków pedagoga szkolnego należy:
  diagnozowanie indywidualnych potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży,
  szukanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i niedostosowania społecznego,
  interwencja w sytuacjach kryzysowych, takich jak agresja, wandalizm, wulgarność i inne nagłe przypadki w klasie,
  wykształcenie w uczniach umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami dnia codziennego,
  opracowanie form pomocy uczniom z problemami,
  pomoc uczniom zdolnym, bowiem praca z uczniem zdolnym wymaga indywidualnego traktowania,
  współpraca z rodzicami oraz nauczycielami w zakresie profesjonalnego poradnictwa w dziedzinie opieki i wychowania,
  obowiązkiem pedagoga jest także organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin mających problemy finansowe.