Historia szkoły

Szkoła powstała w roku 1950. Początkowo mieściła się w pałacyku przy ulicy Borowej (dawna rezydencja właścicieli Fabryki Podkowiaków i Haceli). Od 7 października 1964 r. szkoła mieści się w obecnym budynku w dzielnicy Zawiercie – Borowe Pole. Jest to duże, piękne osiedle willowe, usytuowane blisko lasu i zbiornika wodnego.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 dysponuje jasnymi, kolorowymi, obszernymi i dobrze wyposażonymi salami dla klas młodszych i starszych. W przestronnych i wesołych klasopracowniach miło jest poznawać i doskonalić umiejętności i wiadomości.

 


   Posiada nowoczesną pracownię komputerową ze stałym złączem do Internetu oraz salą multimedialną ze wszystkimi mediami łącznie z ekranem interaktywnym.

 


   W pogodne dni uczniowie mają możliwość wyjść na zielony plac szkolny, nawet Ci najmłodsi. Dominującym tłem szkoły jest obecnie kompleks boisk „Orlik”.

 


   W szkole jest sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica i stołówka. W klasach zarówno młodszych jak i starszych są prowadzone zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna na basenie w Gimnazjum nr 1 oraz w Gimnazjum nr 3, zajęcia typu gry i zabawy, klub europejski, kółko matematyczne, języka angielskiego, plastyczne, polonistyczne, zajęcia teatralne, chór
i drużyna harcerska.

 


   Świetlica zapewnia dzieciom opiekę i ciekawe zajęcia, mogą tam odrabiać lekcje, korzystając z pomocy wychowawcy świetlicowego bądź miło spędzać czas na grach i zabawach. Nauczyciele na godzinach wychowawczych realizują programy profilaktyczne dotyczące przemocy, uzależnień, zdrowego stylu życia, asertywności.

 


   Szkoła ściśle współpracuje z instytucjami wspierającymi jej działalność Np.: Policja, Straż Pożarna, MOPS, Parafia, OSiR, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, MOK – Centrum, Komenda Hufca.

   Atrakcyjna lokalizacja szkoły w otoczeniu lasów, rzeki Rak oraz ciepła i rodzinna atmosfera sprzyja prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów. Ekologiczne położenie placówki ma wpływ również na rozwój zainteresowań w stronę ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.