Szkoła Odkrywców Talentów

W roku szkolnym 2012/2013 nasza placówka uzyskała tytuł
“Szkoły Odkrywców Talentów”

   Tytuł Szkoła Odkrywców Talentów świadczy o tym, że szkoła przyczyniła się do odkrywania, promocji i wspierania dzieci i młodzieży.
Umieszczenie szkoły na mapie Szkół Odkrywców Talentów jest promocją szkoły w reginie i środowisku lokalnym, przyczyni się do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami. Przynosi satysfakcję z pomocy uczniom w osiągnięciu przez nich sukcesu.
Program realizują uczniowie w ramach kółek rozwijających zainteresowania wraz z nauczycielkami: mgr Jolantą Brewką, mgr Jolantą Berlińską, mgr Iwoną Bzowską, mgr Teresą Sojską i mgr Magaleną Muchą.

www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty