VI Kampania Ogólnopolska “Samorządy mają głos” Szkoła demokracji

Projekt Szkoła Demokracji zakończony. Czekamy na ocenę naszej pracy. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom oraz naszej pani dyrektor za pomoc w realizacji zadań projektu:)

27 listopada spotkał się zespół projektowy “Szkoły demokracji” .Celem spotkania było opisanie zrealizowanych zadań na stronie internetowej projektu.
1.Wprowadzono stały sposób komunikacji uczniów z dyrekcja.
2. Dostosowano zapisy dotychczasowej ordynacji wyborczej do demokratycznych zasad i procedur
3.Stworzono budżet SU w uzgodnieniu ze szkołą i Radą Rodziców.

I etap zakończony! Projekt Szkoła Demokracji za szczególne zaangażowanie uczniów nagrodzono ich dyplomami. Opiekun projektu: Olga Pierwocha.

VI Kampania Ogólnopolska “Samorządy mają głos”  organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

Uczestnicy projektu to wszyscy uczniowie szkoły, koordynator p. Olga Pierwocha 🙂

Akcja , której celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego

Ruszamy z projektem Szkoła demokracji – czas na działanie !

20 października Przewodnicząca szkoły Nikita Gudzowska razem z opiekunem SU p.Olgą Pierwochą uczestniczyły w warsztatach w Krakowie dotyczących projektu Szkoła demokracji.Uwagi do realizacji po szkoleniu ukażą się po posiedzeniu SU.

 

Projekt Szkoła Demokracji kolejne zadanie!
Lekcja dotycząca samorządności w szkole, prowadzona przez uczniów klasy VII dla pierwszaków. Marcel Mikoda i Konrad Domagała – prowadzący.