“Bieg po zdrowie”

W klasie 4 oraz 5, w ramach realizacji programu profilaktycznego “Bieg po zdrowie” została przeprowadzona lekcja na temat szkodliwości tytoniu.
Celem lekcji było :
– Zrozumienie szkodliwych skutków palenia tytoniu dla zdrowia.
– Świadomość negatywnych efektów biernego palenia (dymu tytoniowego).
– Zachęta do podejmowania decyzji o zdrowym stylu życia, wolnym od tytoniu.