Kampania “Razem raźniej” tytuł “Przyjaznej szkoły”

Podejmujemy wyzwanie na uzyskanie tytułu “Przyjazna szkoła”.  Jest to konkurs dla szkół ogłoszony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Celem konkursu jest podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach oraz wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. Aby uzyskać tytuł przyjaznej szkoły mamy do wykonania 6 zadań w okresie od kwietnia do czerwca.

Konkurs dla szkół i placówek na uzyskanie tytułu „Przyjazna szkoła/placówka”