Zajęcia z pedagogiem w klasie III

W klasie III rozpoczęliśmy cykl zajęć ukierunkowanych na umiejętności związane z funkcjonowaniem społecznym. Tematem dzisiejszego spotkania z uczniami był zespół klasowy, praca w grupie, zasady współpracy wolnej od zachowań niepożądanych.
Zajęcia poprowadził pedagog, p. Wioletta Zamora.