Dokumenty szkoły

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją  w Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu

Procedury egzaminacyjne

Informator egzaminacyjny

Informator część ogólna

Hymn Polski – broszura informacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Flaga Polski – broszura informacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

pdfkoncepcja pracy szkoły

indeks statut

indeksszczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

indeksszkolny zestaw programów

indeksprogram profilaktyczno-wychowawczy 2019 2020

indeksplan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej