Dokumenty szkoły

 

Regulamin wejścia na kompleks boisk wielofunkcyjnych

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją  w Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu

 

pdfkoncepcja pracy szkoły

indeks statut

indeksszczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

wewnątrzszkolne zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

indeksszkolny zestaw programów

indeksprogram profilaktyczno-wychowawczy 2021 2022

indeksplan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej