Dokumenty szkoły

Regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii

Wytyczne w sprawie korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012”:

ministerialne wytyczne w sprawie korzystania z boisk

REGULAMIN WEJŚCIA NA KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH(1)

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją  w Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu

Procedury egzaminacyjne

Informator egzaminacyjny

Informator część ogólna

pdfkoncepcja pracy szkoły

indeks statut

indeksszczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

indeksszkolny zestaw programów

indeksprogram profilaktyczno-wychowawczy 2019 2020

indeksplan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej