Dokumenty szkoły

Procedury egzaminacyjne

Informator egzaminacyjny

Informator część ogólna

Hymn Polski – broszura informacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Flaga Polski – broszura informacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

pdfkoncepcja pracy szkoły

indeks statut

indeksszczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

indeksszkolny zestaw programów

indeksprogram profilaktyczno-wychowawczy 2018 2019

indeksplan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej