W celu zapisu dziecka na świetlicę szkolną prosimy pobrać  kartę zgłoszenia do świetlicy ze strony szkoły  (zakładka druki do pobrania) i dostarczyć ją wychowawcy za pośrednictwem dziecka. Termin składania kart do świetlicy mija 8 września 2020r.
Korzystanie dziecka z wyżywienia tj. obiadów należy zgłosić telefonicznie do dnia 4 września 2020r.