Akademia z okazji 3-go Maja

Akademię z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja przygotowali uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami: Anną Zińczuk i Katarzyną Hilgartner

“Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”- Jan Paweł II