Chwalimy się

Kobiety zmieniają świat na lepsze
Gratulujemy Indze Wiąckiewicz, która zwyciężyła w konkursie na pracę literacką ,,,Wielkie Kobiety”. Dziękujemy pozostałym uczestnikom za przygotowanie prac