FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

Szczegółowe warunki pracy szkoły określone są w regulaminach, które zawarte są w zakładce „szkoła podczas epidemii”.

Najistotniejsze zasady pracy szkoły od września 2020r.

Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły różnymi wejściami i o różnych porach (godziny określone w planie lekcji):

Wejście 1 – główne

Wejście 2 – boczne

Wejście 3 – od strony parkingu przy ul. Borowej

Oddział przedszkolny zawsze wchodzi i wychodzi                wejściem nr 3

Klasa I zawsze wchodzi i wychodzi                                       wejściem nr 2

Klasa II zawsze wchodzi i wychodzi                                      wejściem nr 1

Klasa III zawsze wchodzi i wychodzi                                     wejściem nr 1

Klasa IV zawsze wchodzi i wychodzi                                     wejściem nr 1

Klasa VI zawsze wchodzi i wychodzi                                     wejściem nr 2

Klasa VII zawsze wchodzi i wychodzi                                    wejściem nr 1

Klasa VIII zawsze wchodzi i wychodzi                                   wejściem nr 2

Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie. Do piątku tj. 4 września uczniowie klasy pierwszej
i dzieci z oddziału przedszkolnego mogą wejść pod opieką jednego odprowadzającego. W szkole uczniowie i pracownicy są zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego. Maseczki nie obowiązują w czasie lekcji, po zajęciu miejsc w ławkach.

W szkole pracuje świetlica w godz. 6.30-16.00 za wyjątkiem poniedziałku do 16.30. Przyjmowani są do niej wyłącznie uczniowie klas młodszych, których oboje rodziców pracuje
i nie może zapewnić opieki dzieciom przed i po lekcjach. Odbiór dzieci ze świetlicy odbywa się wejściem głównym tj.nr 1. Należy zadzwonić i dziecko będzie przekazywane po opiekę rodziców.

Obiady uczniowie spożywają według harmonogramu, każda klasa osobno. Po każdej grupie stoliki są dezynfekowane.

Godziny obiadów:

11.40 – klasa I

11.55 – klasa II (w piątek po lekcjach tj.11.30)

12.10 – klasa III

12.25 – klasa IV

12.35 – klasa VI

13.00 – klasa O

13.30 – klasa VII

13.40 – klasa VIII

Pracuje biblioteka w godzinach i na zasadach kreślonych w regulaminie.

Wszystkie kontakty z pracownikami szkoły odbywają się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, email szkolny, dziennik elektroniczny w godzinach pracy sekretariatu tj. 8.00-15.00).

Zaplanowane są spotkania z rodzicami tzw. „wywiadówki” w dniu 08.09.2020r. godzina 17.00, podczas których omówione i dopracowane zostaną zasady pracy szkoły. Będzie również możliwość objęcia dziecka zbiorowym ubezpieczeniem PZU i dokonania wpłaty na Radę Rodziców.