Lekcja wf w klasie I

Nasi pierwszoklasiści uwielbiają lekcje wychowania fizycznego.
Dziś ta lekcja wyglądała nieco inaczej… z wykorzystaniem chusty animacyjnej bawiliśmy się ćwicząc koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi. Pozytywnych emocji całe mnóstwo ❤️