Nietypowa lekcja wf w klasie VII

Marcel Mikoda nauczycielem
Utrwalenie nawyków prozdrowotnych…jak prowadzić aktywny styl życia.
A Magdalena Mucha sprawdza czy wszystko się zgadza!