Spotkania organizacyjne 0 i I

Zapraszamy rodziców klasy 0 i klasy I na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w czwartek,
26 sierpnia, o godzinie 17:00.