Ważna lekcja w klasie VI

W klasie szóstej odbyły się zajęcia z psychologiem uświadamiające uczniom rolę świadka w sytuacji przemocy rówieśniczej.