Wyniki wyborów do SU

W dniu 2.10.20 r. w SP7 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głosem wyborców wybrano nowy SU:
Aleksandra Nieckarz, przewodnicząca SU
Alicja Brewka, zastępca przewodniczącego SU
Alicja Perczak, sekretarz
Natalia Nowak, skarbnik
Członkami SU zostały:
Wiktoria Baran
Wiktoria Picheta
Alicja Pospiech
Nowo wybranym życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz naszej szkoły i środowiska lokalnego.
#pedagog
#imielska

Obraz może zawierać: tekst „dnia2 2020 Wybory Szkole WIKTORIA ALICIA ALEKSANDRA ARZ AKNATALIA AKALICJA WIKTORIA HALICJA 口 SUnE NOTE PRO AD CAMERA stawiając żej1kandyd oddaje ndydata/ki nazwiska iczbie nazwisk kwadracie znaku,, lewej przy strony stawienie SZKOŁ 42-4007 NIP INOTE PRO CAMERA”