Zajęcia z psychologiem

Dzisiaj uczniowie klas 4-7 mieli okazję wziąć udział w zajęciach z psychologiem szkolnym dot. przekraczania granic i dbania o swoje granice.

Praca nad własną samooceną i poczuciem własnej wartości.
Na zajęciach indywidualnych uczniowie budzili w sobie swoją silną- lwią część poprzez różne działania – szukanie swoich zasobów, budowanie swojej wartości poprzez docenianie siebie (tak jak budowanie wieży) i inne.
Pamiętajmy, że doceniać możemy siebie również sami. ❤