Ciekawa lekcja matematyki

Klasa 8 pracowała metodą projektu. Na początek podzieleni w zespoły, przygotowali ankiety a wybrany przez nich temat. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie ankiety wśród wybranej grupy a następnie najtrudniejsze czyli analiza wyników oraz prezentacja. Uczniowie poradzili sobie z projektem bardzo dobrze:) Prezentowali  wyniki z wykorzystaniem różnych metod, a oto efekty pracy:)

Sprzątanie Świata

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwanie i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk.
Opiekun akcji p. Agnieszka Rejewska:)

Klasa IV zajęcia świetlicowe

Origami dostarcza nam przeżyć, związanych z tworzeniem, rozwija artystycznie i uwrażliwia na piękno otaczającego świata. Klasa IV w ramach zajęć świetlicowych stworzyła dzisiaj z pomocą origami sforę lisków. Uczniowie pracowali bardzo zgodnie, pomagając sobie wzajemnie. Prowadząca zajęcia P. Natalia Imielska

Dzień Kropki – co to za święto?

Międzynarodowy Dzień Kropki to święto, które od 2008 roku stwarza okazję do budowania pewności siebie, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystko rozpoczęło się w 2003 roku, kiedy Peter H. Reynolds wydał książkę dla dzieci „The Dot” (czyli “Kropka”), w której opowiedziana została historia małej Vashtii. Nieśmiała dziewczynka, dzięki mądrej nauczycielce od plastyki, uwierzyła w siebie i poznała swój talent, inspirując tysiące nauczycieli do działania i celebrowania Dnia Kropki.
U naszych pierwszoklasistów nie mogło być inaczej zobaczcie sami 😁
Wychowawca, p. Artur Makaruk

Zajęcia na świetlicy:)

Zajęcia ruchowo – sportowe są ulubioną formą zajęć dzieci w świetlicy szkolnej. Są one przede wszystkim formą odreagowania napięć emocjonalnych oraz sposobem na odpoczynek po dniu wytężonego wysiłku umysłowego. W środę wychowankowie świetlicy rozegrali mecz piłki nożnej, kto nie miał ochoty brać udziału w meczu skakał na skakance, rysował kredą lub zbierał żołędzie.
Prowadząca zajęcia świetlicowe P. Natalia Imielska

    

Zajęcia świetlicowe…

W piątek 4 września wychowankowie świetlicy szkolnej wybrali się na dwór, aby uczestniczyć w plastyczno-sensorycznej zabawie, czyli malowaniu na folii stretch. Prosta zabawa dla dzieci, przekształciła się w wielozmysłowe pole doświadczalne oraz okazję do artystycznych uniesień. Uczniowie dzięki wspólnej pracy stworzyli pejzaż wakacyjnych wspomnień. Organizator zajęć – wychowawca świetlicy Pani Natalia Imielska🙂

 

W celu zapisu dziecka na świetlicę szkolną prosimy pobrać  kartę zgłoszenia do świetlicy ze strony szkoły  (zakładka druki do pobrania) i dostarczyć ją wychowawcy za pośrednictwem dziecka. Termin składania kart do świetlicy mija 8 września 2020r.
Korzystanie dziecka z wyżywienia tj. obiadów należy zgłosić telefonicznie do dnia 4 września 2020r.

 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

Szczegółowe warunki pracy szkoły określone są w regulaminach, które zawarte są w zakładce „szkoła podczas epidemii”.

Najistotniejsze zasady pracy szkoły od września 2020r.

Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły różnymi wejściami i o różnych porach (godziny określone w planie lekcji):

Wejście 1 – główne

Wejście 2 – boczne

Wejście 3 – od strony parkingu przy ul. Borowej

Oddział przedszkolny zawsze wchodzi i wychodzi                wejściem nr 3

Klasa I zawsze wchodzi i wychodzi                                       wejściem nr 2

Klasa II zawsze wchodzi i wychodzi                                      wejściem nr 1

Klasa III zawsze wchodzi i wychodzi                                     wejściem nr 1

Klasa IV zawsze wchodzi i wychodzi                                     wejściem nr 1

Klasa VI zawsze wchodzi i wychodzi                                     wejściem nr 2

Klasa VII zawsze wchodzi i wychodzi                                    wejściem nr 1

Klasa VIII zawsze wchodzi i wychodzi                                   wejściem nr 2

Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie. Do piątku tj. 4 września uczniowie klasy pierwszej
i dzieci z oddziału przedszkolnego mogą wejść pod opieką jednego odprowadzającego. W szkole uczniowie i pracownicy są zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego. Maseczki nie obowiązują w czasie lekcji, po zajęciu miejsc w ławkach.

W szkole pracuje świetlica w godz. 6.30-16.00 za wyjątkiem poniedziałku do 16.30. Przyjmowani są do niej wyłącznie uczniowie klas młodszych, których oboje rodziców pracuje
i nie może zapewnić opieki dzieciom przed i po lekcjach. Odbiór dzieci ze świetlicy odbywa się wejściem głównym tj.nr 1. Należy zadzwonić i dziecko będzie przekazywane po opiekę rodziców.

Obiady uczniowie spożywają według harmonogramu, każda klasa osobno. Po każdej grupie stoliki są dezynfekowane.

Godziny obiadów:

11.40 – klasa I

11.55 – klasa II (w piątek po lekcjach tj.11.30)

12.10 – klasa III

12.25 – klasa IV

12.35 – klasa VI

13.00 – klasa O

13.30 – klasa VII

13.40 – klasa VIII

Pracuje biblioteka w godzinach i na zasadach kreślonych w regulaminie.

Wszystkie kontakty z pracownikami szkoły odbywają się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, email szkolny, dziennik elektroniczny w godzinach pracy sekretariatu tj. 8.00-15.00).

Zaplanowane są spotkania z rodzicami tzw. „wywiadówki” w dniu 08.09.2020r. godzina 17.00, podczas których omówione i dopracowane zostaną zasady pracy szkoły. Będzie również możliwość objęcia dziecka zbiorowym ubezpieczeniem PZU i dokonania wpłaty na Radę Rodziców.